Εξαιρετικά Άκαμπτο Αμάξωμα

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τις επιδόσεις του οχήματος είναι απαραίτητο να έχει αυξημένη στρεπτική ακαμψία, ενώ το ελαφρύτερο αμάξωμα συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων. Για την ιδανική ισορροπία μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων, η Subaru δημιούργησε ένα αμάξωμα εξαιρετικά άκαμπτο και ελαφρύ κάνοντας εκτεταμένη χρήση αλουμινένιων στοιχείων και πλακών από ατσάλι υψηλής αντοχής κατά μήκος ολόκληρης της δομής. Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη συμπεριφορά στο πλαίσιο και ειδικότερα στην κίνηση της ανάρτησης, έχει δοθεί μια σχετική ελαστικότητα.

Ασφαλέστερο όχημα εστιασμένο στο Ενισχυμένο, Δαχτυλιδωτό Πλαίσιο

Για την καλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος, η Subaru έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τη δική της τεχνική μελέτη, βασισμένη στα πορίσματα πραγματικών ατυχημάτων. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που ωφελούν την προστασία σε όλες τις πλευρές είναι τα «Ενισχυμένα Δαχτυλιδωτά Πλαίσια."  Κάθε κολώνα, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής, η πλευρική δοκός του αμαξώματος και η τραβέρσα δαπέδου, είναι διατεταγμένες σε μια μορφή δακτυλίου και συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα προστατευτικό κλωβό.  Αυτός ο κλωβός περιβάλλει σταθερά την καμπίνα των επιβατών. Σε αυτό προστίθεται η ιδιαίτερη δομή του εμπρός τμήματος του αυτοκινήτου, που κατέστη δυνατή μόνο με την τοποθέτηση στη διαμήκη θέση του κινητήρα BOXER.  Οι πλευρικές δοκοί εκτείνονται συμμετρικά από την καμπίνα προς κάθε προφυλακτήρα έτσι ώστε να σχηματίζεται μια δομή ικανή να απορροφά αποτελεσματικά την ενέργεια σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν ότι το «Ενισχυμένο Δαχτυλιδωτό Πλαίσιο» προσφέρει τέλεια ισορροπία μεταξύ της προστασίας, σε περίπτωση πρόσκρουσης, και της διαχείρισης κατανομής της δύναμης διασποράς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή, σε παγκόσμιο επίπεδο, άριστης ασφάλειας.