Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC, Vehicle Dynamics Control System)

(Πρόληψη πλευρικής ολίσθησης)

Οι συνήθειες οδήγησης του οδηγού ανιχνεύονται από τη γωνία του τιμονιού, την ταχύτητα του οχήματος, την επιλογή ταχυτήτων και τις συνθήκες πέδησης. Το σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC), παρακολουθεί και αναλύει κατά πόσον ή όχι το όχημα ακολουθεί την επιθυμητή πορεία μέσω αυτών των αισθητήρων. Αν το όχημα πλησιάσει σε όρια αστάθειας ενώ στρίβει ή αποφεύγει εμπόδιο, η κατανομή ροπής AWD, η ισχύς του κινητήρα και τα φρένα σε κάθε τροχό αναπροσαρμόζονται, ώστε να το βοηθήσουν να διατηρήσει την πορεία του. Όλα αυτά συμβαίνουν στη στιγμή, χωρίς να εμποδίζεται η σπορ οδήγηση που απαιτείται από τον οδηγό, έτσι ώστε να διατηρείται ένα ασφαλές επίπεδο οδήγησης.

Πολυλειτουργικό Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (Multi-mode VDC)

(στο WRX STI)

Το πολυλειτουργικό σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (Multi-mode VDC), βοηθά στην προστασία των οδηγών από ανιχνεύσιμη απώλεια του ελέγχου, ενώ προσφέρει τρεις διαφορετικούς τρόπους για ευέλικτη απόδοση. Η λειτουργία Normal απασχολεί πλήρως το σύστημα, η λειτουργία Traction αυξάνει το όριο παρέμβασης του οδηγού, επιτρέποντάς του να μεγιστοποιεί τον έλεγχο και τη ροπή που παρέχονται στους τροχούς. Τέλος, η επιλογή της λειτουργίας Off  απενεργοποιεί το σύστημα VDC.

Ενεργή Κατανομή Ροπής (Active Torque Vectoring)
Το αποτελεσματικό στρίψιμο και η απόκριση του τιμονιού βελτιώνονται με τη λειτουργία Ενεργής Κατανομής Ροπής, η οποία με χρήση των φρένων κατανέμει λιγότερη ροπή στους μέσα τροχούς, ενώ παρέχει περισσότερη ροπή στους έξω τροχούς. Η Ενεργή Κατανομή Ροπής λειτουργεί ως μέρος του συστήματος VDC (Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος) ενισχύοντας τη συμπεριφορά συνολικά στις στροφές και στο χειρισμό.